Üçyıldız Mimarlık Mühendislik İnşaat Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vizyonumuz

TEKLİF AL
about_history
 • üçyıldız mimarlık mühendislik - inşaat - malzeme San. ve tic. ltd. şti.

  Vizyonumuz

  PROJEMİZİN TASARIM FELSEFESİ

              Projemiz 18.500 m2 alandan oluşan arsa üzerine inşa edilmiştir. Projeyi tasarlarken önceliğimiz burada eğitim alacak olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer tüm ziyaretçilerimiz için maksimum yeşil alan sağlamaktı. Bu amacımız doğrultusunda arsa içerisinde yapmayı tasarladığımız büyük bina alanlarını minimize ettik. Projemizin tamamında kubbeler, kuleler, geniş saçaklar, cumbalar, arkad ve kemerlerin oluşturduğu geleneksel Selçuklu mimarisi teknikleri kullanılmıştır. Okulumuzun girişi Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin işlendiği, rölyef, kabartma ve oyma taşlarla özenle tasarlanan görkemli bir kapıdan sağlanmıştır. Kapıdan girildiğinde arazideki kod farkını birbirine bağlayan rampa bir yoldan tören alanı olarak da kullanılacak olan okul meydanına ulaşılmaktadır. Bir köprü niteliğindeki bu rampa yol ile “arasındalığı”  betimledik. Öğrenciyi okul binasına ulaştıran bu köprü bir “öteye geçiş” yani eğitime, aydınlanmaya, bilim ve teknik adına yeni perspektifler edinmeye ve sağlam bir geleceğe adım atmayı ifade etmektedir. Rampa yolu ise süs havuzları takip etmektedir. Su, pek çok kültürde katharsis’i yani arınmayı anlatır. Yanı başında ağaçların ve bitkilerin oluşturduğu bir alanın yanında tasarlanan bu süs havuzlarındaki su ile yaşamı, canlılığı ve ferahlığı yansıtmak istedik. Projenin merkezini arsanın tam ortasında tasarladığımız saat kulesi oluşturmaktadır. Mimari estetiği ile ön plana çıkan saat kulesinin bir diğer işlevsel yönü ise aynı zamanda bir asansör olarak kullanılabilecek olmasıdır. Burada bir araya getirdiğimiz temel yaşamsal ögeler zaman ve yükseliş, bir anlamda yaşamın inişli-çıkışlı, devinimsel yönünü ortaya koymaktır. Saat kulesinin tepesinde hokka ve divit imgeleri bulunur. Divit kalem ile yazılan yazının ahengi ve asaleti herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak divit kalemle yazmanın zarafetli olduğu kadar dikkat istediği de bilinir, yazımı zor, ayarı önemlidir. Aynı özen ve dikkatle tasarısını gerçekleştirdiğimiz projemizde eğitimin özenli, dikkat gerektiren emek ve çaba isteyen önemli bir tecrübe alanı olduğunu böylelikle bir kez daha vurgulamış oluyoruz.

  Projemizde inşa ettiğimiz yapılara gelince; okul binamızın merkezinde idari birimler, kollarında zeminde anaokulu olmak üzere, üst katlarda ilköğretim, ortaöğretim ve lise derslikleri bulunur. Okulumuzun ana girişinde fıskiyeler ve küçük süs havuzlarının bulunduğu, okulun tarihçesini anlatan bir fuaye alanı yer almaktadır.  İdari birimler ile dersliklerin birleştiği yere müdür yardımcıları ve rehber öğretmen odaları yerleştirilmiş, bu bölgenin idari birim ve öğrenciler arasında idari hiyerarşiyi sağlayan bir tampon bölge olması öngörülmüştür. Minik öğrencilerimiz için dizayn edilen anaokulunun kendi içerisinde bağımsız yemekhanesi bulunmaktadır. Anaokulumuzun sınıfları, öğrencilerimizin açık hava ile direkt temas edebilmesi adına doğrudan bahçeye çıkışı sağlayabilecek yapıda planlanmıştır. Okulumuzun ortak yemekhanesi yemekler esnasında oluşabilecek yemek kokusunun dersliklere ve okulumuzun diğer bölümlerine yayılmasından kaçınmak ve öğrencilerimizi okulumuzun yeşil alan esas alınarak planlanan peyzajından faydalandırmak amacıyla son katta tasarlanmıştır. Son katta aynı zamanda okulumuza gelen misafirleri ağırlamak için planlanan bir misafirhane bulunmaktadır.

  Projede yer alan bir diğer bina üç fonksiyonu bir araya getirdiğimiz kütüphane binasıdır. Bu bina aynı zamanda bir cami ve misafir salonu işlevini de üstlenmektedir. Kütüphane bölümü öğrencilerimizin kendileri için tasarlanan düzenli ve rahat ortamda ders çalışabilecekleri ve yıl içinde aldıkları eğitimi desteklemek adına gerekli araştırmaları yapabilecekleri bir laboratuvar ortamı şeklinde düzenlenmiştir. Bina aynı zamanda devamında hazire bulunan şadırvanlı bir cami niteliğindedir. Misafir salonu ise emekli ya da tecrübeli eğitim mensuplarının zaman zaman okulumuzda öğrencilerimizi ziyaret ettiklerinde tecrübelerini paylaşabilecekleri, onlara birebir tavsiyelerde bulunabilecekleri aile sıcaklığında konforlu bir alan olarak tasarlanmıştır.

  Projemizde aynı zamanda 650 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır. Çeşitli kültürel ve bilimsel etkinliklerin yapılabileceği konferans salonumuzun dışarıdan bağımsız bir giriş ve okul binasının zemin katından yapılabilecek olan bir diğer giriş olmak üzere açık ve kapalı iki farklı biçimde girişi bulunmaktadır. Okulumuzun bodrum katında kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı bölmelere ayrılmış olan yarı olimpik yüzme havuzu yer almaktadır. Bodrum katında 400 kişilik tribünü bulunan kapalı spor salonuna ilaveten jimnastik, tekvando veya judo gibi sporların yapılabileceği bir başka salon daha bulunmaktadır. Okulumuzda aynı zamanda kötü hava koşullarında, öğrencilerimizin sağlığını tehlikeye atmamak adına kapalı otopark alanı tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimizin servis araçlarına geçişi kapalı otoparktan da sağlanabilecek konuma getirilmiştir.

  Projemizin toplam arsa payından yalnızca 3000 m2’lik bölümü yeryüzünde tasarlanmıştır. Yeşillikler içerisinde bir okul hayali ile tasarlamaya başladığımız okulumuzun arsasının büyük kısmı bu sayede peyzaj uygulamalarına olanak sağlamıştır. Dolayısıyla okulumuzun açık hava alanında koşu ve bisiklet parkuru; basketbol, futbol veya tenis gibi sporların yapılabileceği spor sahaları bulunmaktadır. Okul binamızın içerisinde yer alan konferans salonuna alternatif olarak okul bahçesinde kuş bakışı bakıldığında bayrağımızın hilal ve yıldızı şeklinde tasarlanan bir amfi bulunmaktadır. Bayrak bir ulusun bağımsızlığını simgeleyen ve milli değerleri yansıtan kutsal bir değerdir. Tasarımızda bayrağımızdaki imgeleri seçmemizin nedeni öğrencilerimize şanlı geçmişimizin ve milli bilincin vurgusunu yapmaktır. Doğa ile iç içe olmayı merkeze alarak tasarısını gerçekleştirdiğimiz bu projede bitki ve hayvanlara da yer vermeden olmazdı bu nedenle öğrencilerimize betonlaşmadan uzak bir yaşamın varlığını vurgulamak amacıyla bir botanik bahçesi ve organik meyve ve sebze yetiştiriciliğine doğrudan tanık olabilecekleri örnek bir meyve sebze bahçesi tasarladık. Ülkemizin doğal ve kültür bitkilerinin bulunduğu botanik bahçesi öğrencilerimize botanik bilimi hakkında bilgi veren bir açık hava müzesi niteliğindedir. İçinde bulunduğumuz dünyayı bitkilerle olduğu kadar hayvanlarla da paylaşıyoruz, bu nedenle botanik bahçemize ek olarak öğrencilerimizin hayvanlara karşı olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlayabilmek ve hayvanların yaşama hakları ile ilgili sorumluluk hissi aşılayabilmek  adına bir hayvanat bahçesi dizayn ettik.  Okulumuzun girişini takip eden rampa yolun altında bulunan meydanın çevresinde el becerileri ve sanatlarını geliştirmeyi teşvik edecek küçük atölyeler ve tezgâhlar bulunmaktadır. Buradaki temel amacımız geçmişte pek çok kişi için çoğunlukla yaşamlarını idame ettirmek için ilgilendikleri kimi zaman da sanatsal faaliyet olarak sürdürdükleri birtakım geleneksel uğraş alanlarını canlandırmak, tanıtmak ve bunlara özendirmektir. Böylelikle öğrencilerimize ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilecek ve dahi tasarladıkları ürünleri sergileyebilecekleri hatta satışa sunabilecekleri bir alan sağlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz bu sayede erken bir yaşta üretim sürecine katkıda bulunmaya ve ekonomik değer taşıyan nesnelerin alış ve satış sürecine tanık olarak bir anlamda ticareti öğreneceklerdir. Bu alanın bir diğer önemli tarafı ise bu ticaret ya da olası değiş tokuş esnasında öğrencilerin sosyal iletişim yetilerini geliştirebilecek olmalarıdır.

  Özetle yaşamın döngüsünü tüm özellikleriyle var etmeye çalıştığımız mimari projemiz eğitimin yalnızca sınıfta derslerde öğretmenlerin öğrettiği bilgilerle değil aynı zamanda tecrübe ve tecrübeye dayalı birikimlerle gerçekleşebileceğini ortaya koymaktadır. Amacımız yalnızca “bilgili” insan değil, nitelikli, değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, projemiz mevcut düzende öğrencilerimize birinci sınıf bir eğitim vermenin yanı sıra onları dersliklere kapatarak yaşamdan soyutlamak yerine spor ve kültürel aktivitelere kolayca erişimlerini sağlayarak, tecrübeli ve birikim sahibi eğitimcilerle bir araya getirerek yaşama her anlamda hazırlayacağımız milli değerlerine sahip çıkan, bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir projedir.

  Yüksek Mimar Volkan ÜÇYILDIZTema Ayarları

Site Genişliği

Geniş
Dar

Site Rengi